Alkotó, öntevékeny művészeti csoportok, klubok és körök:

Egyik erősségünk, – az intézmény feltételeihez alkalmazkodva, – a tartós közösségek viszonylag nagy száma és aktív tevékenysége. Munkánk kihívása, hogy a szűkös anyagi feltételek között a már meglévő közösségi értékeket életben tartsuk, de helyet adjunk új kezdeményezések megvalósulásának is. A csoportok szervesen részt vesznek az intézmény életében, rendszeresen szerepelnek a különféle művelődési alkalmakon.

A tagságot az együttlét motiválja és konkrét érdeklődési kör alapján szerveződnek a programok. Összejöveteleiket rendszeresen szervezzük, meghatározott napokon, a tagok száma folyamatosan emelkedik. (pl. Nyugdíjas Klub)

Az alkotó művelődési közösségek célja a különféle produkciók létrehozása, melyet közönség előtt is bemutatnak, illetve tárgyalkotó tevékenységükkel őrzik a népi kultúra hagyományait, esetenként modernizálva, mai használatra tervezve.

 

A Ház közösségei mellett havonta itt ülésezik és tart fogadóórát a részönkormányzat, hetente a polgárőrség, de a perecesi civil szervezetek tagjai is itt találkoznak.

 

 

Közösségeink és csoportjaink:

Bányász Fúvószenekar * Nyugdíjas Tánccsoport * Életmód Klub * Nyugdíjas Klub * Természetjárók Köre * Bélyeggyűjtő Kör * Díszítőművészeti Kör * „Új kezdetek Gyülekezet” * Szakszervezeti alapszervezet * Fitt Klub