A Bányász Kulturális Egyesület elődszervezete  Bányász Szakszervezeti Klubkönyvtár, illetve még korábban, 1960-tól 1980-ig Bányász Művelődési Ház néven működött Perecesen.

Visszatekintés – szervezeti “történelem”

A Művelődési Ház székhelye Perecesen volt és a helyi bányaüzem támogatásával látta el lakóterületi feladatait. 1976-ban a bányaüzem igazgatósága átkerült Lyukóbányára.  A fenntartó eladta az intézmény épületeit az akkori Tanácsnak, így az intézmény székhelye is Lyukóba került át. Egyedül a fúvószenekar próbatermét biztosító épület maradt meg, melyben – ha már nem is olyan széles tevékenységi körrel, – de tovább folytatódott a helyi kulturális alapellátás.

A változások és a (tárgyi) feltételek csökkenése után az intézmény „klubkönyvtári” besorolást kapott, Lyukóbányán üzemi épületekben, önálló helyiségekben (könyvtár, klubszoba, előadóterem) és Perecesen „telephely” megnevezéssel működött.

A Bányász Klubkönyvtár közel 3 évtizeden át munkahelyhez kötődő, de mindvégig lakóterületi feladatokat is ellátó művelődési intézményként működött. Ezen  idő alatt is, – a fenntartó elvárásainak teljesítése és a munkahelyi művelődés irányítása mellett, – folyamatosan jelen volt Pereces életében, megváltozott szerkezettel és tevékenységi aránnyal.

Az Intézmény anyagi háttere sok éven keresztül lehetővé tette, hogy a környék bányászlakta településein is biztosítsa az igényelt kulturális ellátást, segítve a helyi önkormányzati szerepvállalást.

A magyarországi energiagazdálkodás alakulása és a mélyművelésű bányászat fokozatos leépítése elérte Lyukóbányát is, ezzel párhuzamosan az Intézmény tovább működtetésére is csak egyetlen megoldás kínálkozott: „visszatelepülni” Perecesre és teljes egészében lakóterületi munkát végezni.

Miskolc Város Önkormányzata is támogatta ezt az elképzelést, miután ezzel megoldódott szervezett formában, önálló intézményi keretek között a városrész kulturális alapszolgáltatása és ellátása.

Célkitűzéseink megvalósításához  a korábban is használt perecesi épületet a bányaüzem tulajdonosa, az amerikai AES  – a közben megalapított és a Klubkönyvtár helyébe lépő –  Egyesületnek adományozta, biztosítva a Fúvószenekar további működését, segítve a bányász hagyományok fenntartását és ápolását.

2005-ben végérvényesen visszaköltöztünk Perecesre, közben a bánya támogatása teljesen megszűnt. Önerőből, sok lemondás árán sikerült kialakítanunk egy kis közösségi házat, amely a lakóterületen egyedüli intézményként biztosítja a lakossági művelődés különféle formáit, helyet ad közösségeknek,  működteti a már meglévő csoportokat, támogatja a helyi civil szervezeteket és kezdeményezéseket.

Az Egyesület által fenntartott Közösségi Ház nyitva áll minden olyan csoport, szervezet, intézmény stb. előtt, amely rendezvényét, társas összejövetelét kulturált körülmények között kívánja megvalósítani. Emellett olyan közhasznú szolgáltatásokat is biztosít, melyekre itt, ebben az elszegényedett környezetben egyre nagyobb igény mutatkozik. (másolás, faxolás, internetezés, kérelmek összeállítása, adóbevallás készítése stb.)

Jövőkép:

Pereces lakosságának igénye és elvárásai szerint biztosítani  a kulturális alapellátást, a közszolgáltatást és emberléptékű közösségi színteret.

 A Bányász Kulturális Egyesület közhasznúsági beszámolói link