A Bányász Kulturális Egyesület azon dolgozik, hogy a kulturális élmény, a művelődés, a világ megismerése minél kevésbé múljon az emberek vagyoni helyzetén, a környezet adottságain és feltételein.

 

Küldetésünk:

A közművelődési formák lehetőségeink szerinti biztosítása az igények és a társadalom szükségletei alapján, Miskolc-Pereces lakóterületen színvonalas és hatékony kultúraközvetítés, kulturális alap- és közszolgáltatás.

 

 

 

A közművelődési feladataink:

A Bányász Kulturális Egyesület Közösségi Háza nyitott formában működik, bárkit szívesen lát nemre, korra, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül. Feladata, a településrész lakossági igényeinek megfelelő, az elvárásokat maradéktalanul ellátó közművelődési tevékenységek kutatása, tervezése,  szervezése és lebonyolítása, a lakossági, az intézményi és a közművelődési szolgáltatások igénybevételének biztosítása. Őrzi  a helyi kultúra értékeit, támogatja a környezetben lévő civil szervezeteket, gondoskodik arról, hogy minden társadalmi réteg, valamennyi korcsoport megtalálja a számára értékes szórakozási, művelődési elfoglaltságot.

Tevékenységünk célja

  • …megfelelni a településrész elvárásainak,
  • …szolgálni a környezetünkben élőket,
  • …lehetőségeink szerint biztosítani az igényelt  művelődési formákat,
  • …erősíteni a helyi művelődési szokásokat és értékeket,
  • …helyet adni közösségeknek és működtetni a már meglévő csoportokat,
  • …segíteni az esélyegyenlőtlenség megszüntetését,
  • …támogatni a helyi civil szervezeteket,
  • …ápolni és fenntartani a bányász hagyományokat.

Munkánk színvonalának emelése és céljaink megvalósítása érdekében folyamatosan pályázunk helyi, országos és nemzetközi pályáztatóknál.

Nemzetközi kapcsolatok:

Az Egyesület külföldi kapcsolatai révén baráti viszonyt alakított ki a csehországi Most, a szlovák Homonna, a lengyelországi Gliwice és Zabrze, valamint a romániai Zselyk települések bányász csoportjaival és közösségeivel. Az együttműködés során látogatások, tapasztalatcserék, közös fellépések valósultak meg.

„ ide kell hozni a nagyvilágot,

Ide kell hozni mindent, ami szép,

Ami jó, ami nemes,

És amit érdemes.” – Veres Péter szavait vallva tevékenységünk felöleli a hagyományosnak nevezhető közművelődési formákat és az értékközvetítés szinte valamennyi területét.